EUATK.CZ

Reklama Místo pro vaši reklamu

Reklama Kapitol

Reklama Luboš Profous

Generální partner Reklama EUATK.CZ Hlavní partner Siko koupelny Partner Kapitol Seno Tenart Počítačové kurzy Pavel Hlavín

Home4People

Luboš Profous Václav Nesnídal - Domácí potřeby a železářství

Platby


Členství v klubu zavazuje každého člena k úhradě členských příspěvků. Uvedené členské příspěvky jsou platné pro školní rok 2015 / 2016 a jsou na činnost Aikido nebo Taekwon-Do / pravidelné tréninky.

Platba trénink 1x do týdne:

1 měsíc 180,- Kč
5 měsíců 750,- Kč (150,- Kč / 1 měsíc)
10 měsíců 1.200,- Kč (120,- Kč / 1 měsíc)

Platba trénink 2x do týdne:

1 měsíc 360,- Kč
5 měsíců 1.500,- Kč (300,- Kč / 1 měsíc)
10 měsíců 2.400,- Kč (240,- Kč / 1 měsíc)

Doplňující údaje

Každý nový člen má 1 trénink zdarma, s dalším tréninkem je nutné mít uhrazen členský poplatek. Platby lze provádět bankovním převodem na účet klubu nebo hotově v klubu.

Pro platbu bankovním převodem je nutné zaslat na e-mail: klub@euatk.cz přihlašovací údaje: jméno a příjmení, trénink Aikido nebo Taekwon-Do, žadatel uvede skupinu, do které chce být zařazen, Parta nebo Talent a počet tréninků do týdne.

Obratem Vám bude zaslána přihláška a předpis k platbě (číslo účtu, částka, variabilní symbol podle druhu činnosti a počtu tréninků, termín splatnosti, do specifického symbolu se uvádí rodné číslo člena nebo telefonní číslo).

Výše uvedené členské příspěvky jsou zvýhodněné. Proto je důležité dodržet termín splatnosti, v opačném případě člen ztrácí nárok na zvýhodněné členství.

Roční nebo pololetní členství - splatnost na druhém tréninku. Měsíční členství - 1. splatnost na druhém tréninku, dále vždy nejdéle do prvního tréninku pro následující období, např. členství na říjen 2015, splatnost nejdéle do 30. září 2015.

Každý člen by měl mít uhrazenou licenční známku, protože každý klub je členem ještě dalšího subjektu, který zajišťuje pro kluby v České republice různé aktivity, např. zkoušky na technickou vyspělost, závody atd.

Informace o licenčních známkách pro konkrétní činnost Aikido nebo Taekwon-Do, pro kterou jste se rozhodli, Vám poskytne Váš trenér. Hodnota licenční známky se odvíjí od konkrétní činnosti, věku, období, kdy je známka hrazena (začátek sezóny, konec sezóny atd.).

Cena licenčních známek se pohybuje od 50,- Kč do 400,- Kč / 1 rok.

Přesnou informaci obdržíte na vyžádání e-mailem nebo v tištěné podobě.

Zpět na Klub

Copyright © S.V.B.U.A.S. Všechna práva vyhrazena