EUATK.CZ

Reklama Místo pro vaši reklamu

Reklama Kapitol

Reklama Luboš Profous

Generální partner Reklama EUATK.CZ Hlavní partner Siko koupelny Partner Kapitol Seno Tenart Počítačové kurzy Pavel Hlavín

Home4People

Luboš Profous Václav Nesnídal - Domácí potřeby a železářství

Směrnice


Směrnice jsme v klubu původně zavádět nechtěli, protože bereme za oboustrannou samozřejmost, že člen má nárok na pravidelný trénink, ale člen také provádí včas úhradu za členství. Každý člen by měl též dodržovat etiku a bezpečnost při tréninku.

Naštěstí u většiny našich členů to tak funguje, jsou bohužel ale i tací, kteří se pravděpodobně řídí heslem, co není zakázané, je dovolené apod.

Jak to tedy u nás v klubu funguje, co musíte splňovat, abyste mohli absolvovat Váš první trénink a v případě Vaší spokojenosti se mohli stát členem klubu.

První trénink:

- máš zdarma
- na první trénink postačí tepláky, triko a přezůvky
- do 15 let je nutné, aby s Tebou přišli rodiče
- dobrý zdravotní stav, pokud tomu tak není, měl by trenér znát Tvá zdravotní omezení
- každý, kdo se rozhodne vyzkoušet si trénink, souhlasí se směrnicemi klubu
- pokud se Ti trénink líbil a chceš se stát členem klubu, stačí vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek

Směrnice:

Jak vzniká členství, členské příspěvky, ostatní, ukončení členství

1.1. Vyplňte přihlášku, u dětí vyplňuje zákonný zástupce. Obdržíte na prvním tréninku od trenéra.

2.1. Úhradu členského příspěvku proveďte do příštího tréninku - hotově nebo bankovním převodem. Předpis k úhradě obdržíte od trenéra. Částka je závislá na počtu tréninků do týdne, dále zda provádíte úhradu měsíční nebo roční (školní rok).
2.2. Členský příspěvek je pouze za činnost / pravidelný trénink.
2.3. Člen se může účastnit pouze tréninku podle činnosti, skupiny zařazení, které je uvedeno v přihlášce a výše členského příspěvku, např. činnost Aikido, skupina Parta Euatk.cz, trénink 1x do týdne, lokace Příbram.
2.4. Členské příspěvky jsou dotované, člen ušetří ročně nejméně 500,- Kč podle počtu tréninků do týdne.
2.5. Člen by měl dodržovat datum splatnosti a výši členského příspěvku podle předpisu k platbám.
2.6. Člen, který neprovede úhradu do data splatnosti, ztrácí nárok na zvýhodněný členský příspěvek, v případě měsíčních úhrad je splatnost vždy do 20. dne v měsíci pro následující měsíc, to znamená např. do 20. ledna se provádí úhrada na únor atd.
2.7. Pokud členský příspěvek není uhrazen ani do prvního tréninku v měsíci, to znamená, např. členský příspěvek na únor 2012 má být uhrazen do 20. ledna 2012, po tomto datu máte možnost provést úhradu ještě v náhradním termínu do 1. února 2012. Pokud tomu tak není, člen se vystavuje riziku nevpuštění na trénink.
2.8. Člen se po dobu členství v klubu zavazuje k pravidelné úhradě členského příspěvku. Nemoc, škola v přírodě, dovolená atd. nejsou důvody, které by člena zbavily povinnosti platby ani ho neopravňují upravovat si výši stanovené částky členského příspěvku.
2.9. Členský příspěvek se členům nevrací.

3.1. Člen, který se chce účastnit dalších aktivit, jako jsou zkoušky na technickou vyspělost, víkendové akce atd., získá informace u svého trenéra (osobně, v tištěné podobě nebo e-mailem), tyto aktivity nejsou zahrnuty v ceně členského příspěvku za pravidelný trénink.
3.2. Náš klub funguje stejně jako školy - co se týče pravidelných tréninků - od září do června, zavřeno máme pouze v době prázdnin, členy, kteří již nejsou školou povinni, včas informujeme.
3.3. Člen a v případě dětí zákonný zástupce se zavazuje k tomu, že informace uvedené v přihlášce jsou pravdivé.
3.4. Každý člen klubu se účastní veškerých aktivit klubu, tréninky, akce atd. na vlastní nebezpečí.
3.5. Člen a v případě dětí zákonný zástupce souhlasí se směrnicemi klubu, dále se zavazuje dodržovat etiku, bezpečnost při tréninku, hygienu a používat vhodné oblečení.
3.6. Člen a v případě dětí zákonný zástupce dává souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101 / 2000 Sb. (přihláška). Dále souhlasí s focením, natáčením na trénincích, akcích, kterých se člen účastní a souhlasí s použitím těchto materiálů na našem webu a pro další potřebu klubu v rámci jeho prezentace vůči sponzorům, úřadům atd.

4.1. Ukončení členství písemnou formou.
4.2. Členství může ukončit člen a v případě dětí zákonný zástupce.
4.3. Členství může také ukončit klub členovi, který opakovaně porušuje směrnice, etiku, bezpečnost atd.
4.4. Členství je členovi ukončeno ihned po doručení informace o ukončení členství písemnou formou.
4.5. Pokud má však člen vůči klubu dluh nebo má zapůjčené věci, které jsou majetkem klubu, je členství členovi ukončeno až v okamžiku uhrazení dluhu, vrácení zapůjčených věcí.
4.6. Člen a v případě dětí zákonný zástupce, který ukončil činnost v klubu, nemá nárok dožadovat se zpětně odstranění fotografií nebo videí, která byla pořízena v době jeho členství v klubu.

Zpět na Klub

Copyright © S.V.B.U.A.S. Všechna práva vyhrazena